Bortankönyv - a világ borai

Mészáros Gabriella, Sánta Zoltán - Bortankönyv
A borvilág átfogó, rendszerezett, naprakész ismerete. Globális látásmód térképekkel, földrajzzal, történelemmel, éghajlati összefüggésekkel, gasztronómiával, több mint 620 oldalon.

 

Megvásárolható a Borkollégiumban

Borkollégium Buda 1026 Budapest, Pasaréti út 14.
www.borkollegium.hu
info@borkollegium.hu
tel.: +36 1 202 2886
 

 

 

Szepsy István, előszó

 

Nem az én kezemben a döntés, méltó vagyok-e a növényhez, a borhoz, de naponta

megpróbálom, hogy a szőlőhegyen szembenézzek a fénnyel. A megszerzett tudás csak

eligazít, nem old meg semmit önmagában. A változás folyamatos, így akik bortudást

szomjaznak – hál’ Istennek mind többen – meg kell tanulják a folytonos átalakulás, a

szakadatlan megújulás mesterségét. És nincsen kétségem, messze járunk még a csúcstól!

Én is hiába hordom szívemben sok gazdálkodó nemzedék, megannyi ős szeretetét,

aprólékos figyelmét. Aki pedig termelőként vagy borivóként a legjobbat, a messze

kimagaslót keresi, annak nem csak földrajzot, talajt, szőlőt és technológiát kell tudnia, de

keresnie kell az egyensúlyt: az élet ínycsiklandó, mindenkor megható harmóniáját. És azt

is mondom, hogy a borokról való beszéd nem sokban különbözik az emberek jellemzésétől,

ezért a kiváló borismerőt nem is éri annyi meglepetés. Egyetlen dűlő is önálló

univerzum, megismételhetetlen és egyszeri. Olyanok ezek a lankák, mint maga az ember:

szeretetreméltóak, esendőek és érzékenyek.

A Bortankönyvről annyit, hogy könyv ez a javából. Ami tudást a világban földről, szőlőről,

napsugárról, szélről, csapadékról és évjáratról írtak, azt itt nagy jártassággal és tapasztalattal

rendbe szedték. Legfontosabb üzenete szívem szerinti: „panta rhei”, minden folyik.

Az epheszoszi Hérakleitosz nagy okossága, hogy ugyanabba a folyóba nem léphetünk,

mert változás a világ lényege. Pillanatfelvételt kapunk tehát, hogy a kétezer-tizenegyedik

esztendőben hová jutottunk. Nem csak mi magyarok, de a többiek is körülöttünk.

Mit érdemes számba venni, ha borásznak, szőlésznek vagy rátermett borrajongónak

áll az emberfia. Amúgy persze a borban is az ember a legizgalmasabb. Ki milyen utat

jár be, milyen megoldást választ, hogy közelebb kerüljön a minőséghez, önmagához és

embertársaihoz? Szóval tankönyv ez, annak is első megjelent kötete. Borászok, borivók és

borkínálók mankója, tükre. Kultúra ott kezdődik, ahol megjelenik az enciklopédikus igény,

hogy leírjuk tudásunkat. Volt már ilyen fényes időszak a magyar borkultúrában. Be’ jó

volna, ha megint ránk köszöntene!

 

 

Mészáros Gabriella, bevezető

 

Az efféle bevezetőket úgy szokták kezdeni: hiánypótló művet tart kezében

az olvasó. Bármennyire is szokványos ez a kijelentés, mégis azt kell

mondjam, esetünkben helytálló. Az elmúlt tíz évben számos olyan kötet

jelent meg magyar nyelven, amely a Magyarországon kívüli borvilágot

mutatja be, de ezek kivétel nélkül külföldi alkotók munkái voltak. Ez az első

olyan Bortankönyv, amely magyar szerzők munkája, hazai szemüvegen

keresztül vizsgálva a nagyvilág borvidékeit, borait.

Könyvünk alapvetően a tankönyv funkciónak kíván megfelelni, mégis több

annál. Ma már válogatni lehet a magas minőségű borismereti oktatást

megcélzó iskolák között, de valójában ezekhez a tanulmányokhoz magyar

nyelvű tankönyv eddig nem állt rendelkezésre. Meggyőződésünk, hogy

azok a borkedvelők, akik nem folytatnak vizsgaköteles tanulmányokat,

vagy éppen már úgy érzik, túl vannak rajta, szintén találnak időtálló és

érdekes információkat kötetünkben. A Bortankönyvet az egyik legfontosabb

vizsgafelkészítő oktatási anyagnak szánjuk, így a könyvben külön

kiemeljük azokat a tudnivalókat, melyek elengedhetetlenek a ma egyre

népszerűbb WSET (Wine and Spirit Education Trust) közép- és felsőfokú

vizsgáinak letételéhez. A tanulást nemcsak a korábbi köteteinkben

megszokottnál jobb és sűrűbb tagolással, de a borvidékek legújabb

térképeivel is kiegészítettük. A tanulni vágyóknak külön helyet biztosítunk

ahhoz, hogy saját jegyzeteikkel is elláthassák az oldalakat, vagy akár a

térképeket.

A borvilág gyorsan változik, követése igazi kihívás az igényes szakember

és fogyasztó számára is. Könyvünk a 2010-11-es adatbázisokban található

információkat tartalmaza, de mivel a folyamatos tanulás mindannyiunk

számára elengedhetetlen, a változásokat folyamatosan elérhetővé

tesszük a Borkollégium honlapján. Az önálló munka megkönnyítése

érdekében a borismeret leghasznosabb weboldalainak elérhetőségét

szintén közöljük. Könyvünkben még egy újdonsággal szolgálunk a

magyar olvasóknak és szakembereknek: megtanulhatják a nehezen

kiejthető – főképp francia – szavak helyes kiejtését. Sajnos rendszeresen

találkozunk arcpirító hangformálással – ne szégyelljünk tanulni! Sánta

Zoltán munkatársam oroszlánrészt vállalt a könyv megszületésében

akkor, amikor – hála kitűnő nyelvtudásának –három nyelven ellenőrizte

és frissítette a legújabb szabályozásra vonatkozó tudnivalókat. Köztudomású,

hogy az Európai Unió két éve új rendszert vezetett be a mezőgazdasági

termékek eredetmegjelölésére vonatkozóan, nem kis feladat elé állítva bortermelőt, kereskedőt és borfogyasztót. Ezek kibogozása és

tanulható rendszerbe foglalása szintén Zoltán érdeme.

Senki ne csodálkozzon azon, hogy a kötetben nem találja a Magyarországgal

és a Kárpát-medencével foglalkozó fejezetet, ugyanis ilyen nincs.

Nekünk, mint afféle komoly tradíciókkal rendelkező bortermelő országnak,

nem elegendő egy kis fejezetet szorítani a világ nagy borkönyvében. Az a

könyv – mely tematikailag ugyan megelőzné jelen kötetünket – hamarosan

követi mostani megjelenésünket, nem kell sokat várni olvasóinknak.

Pontosan ez az oka annak is, hogy ebben a nemzetközi bortankönyvben

nem foglalkozunk az általános borismerettel kapcsolatos tudnivalókkal,

úgy mint kóstolás, geológia, szőlőtermesztés, borkészítés, szőlőfajták,

felszolgálási ismeretek vagy éppen a gasztronómia alapjai. Ami most

következik tehát nem más, mint egy képzeletbeli világkörüli utazás,

melyhez nem árt időnként segítségül hívni néhány palack bort sem.

Jó utazást, jó kóstolást kívánok!

Hozzászólások

 

Borkedvelőknek

  • bejelölheti kedvenc borait
  • értesülhet a legfrissebb akciókról
  • követheti a borvilág híreit
  • közvetlenül rendelhet kedvenc borászától