A Nagy-Somlói borvidék bemutatása

„Nos, a somlai számomra az a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spiritualitás olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tömény tisztaságban. Ezért gondolom, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak, mint a fiatalságnak felel mg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.”

Forrás:
Hamvas Béla: A bor filozófiája (138. o.)
Editio M Kft., 2000

 

A Nagy-Somlói borvidék pincészetei:

Kolonics Pincészet, Várkapitány Pincészet Somló, Fekete Pince Somló, borterasz.hu, Canter Borház, Fazekas pincészet, Zsirai Pincészet, Tornai Pincészet Somló

 

A borvidék történelmének fordulópontjai

A somlói borvidékről szóló első tudósítások a XI. század  végéről, a XII. század elejéről valók. A vár első ismert okirati említésének dátuma 1093, a szőlőtermesztésről  már 1135 -ben írnak. Ezzel párhuzamban a dobai oldalon levő Szt Márton kápolna neve egy 1309-es okiratban már szerepel. A vásárhelyiek ájtatosságának színhelye, a Szent Margit kápolna az apácakolostorral egyidős. A jenei oldalon levő Szt Ilona kápolna első említése1399-ből való. A vár első térképi ábrázolása 1528-ból való. Hézagos krónikánk fontos állomása a török hódoltság. Ezidőben (1570 táján) 121 szőlősgazda fizetett hegyvámot. A hegy lakóinak  a török  uralomnál nem sokkal kevesebb rablást és sanyargatást jelentett a napoleoni hadak átvonulása sem. 

Veszélybe igazán a filoxéravész alatt került a hegy. A kezdeti szénkénegezés nem bizonyult tartós megoldásnak. Az amerikai alanyba oltott nemes vesszők viszont jelentős fajtaszerkezet változást idéztek elő.

Elkülönült-e Somló a közép-dunántúli bortermő helyektől? A kérdésre igennel válaszolhatunk. Ez megnyilvánul namcsak földrajzi helyzetében, múltbeli és jelenlegi birtokszerkezetében, de borosgazdáinak mentalitásában és borainak ízvilágában is.

A hegy életében fontos szerepet játszanak a kápolnák. Mivel ma legtöbben a Vásárhelyre vezető nyárfasoron közelítik meg a hegyet, a legszembetünőbb a jobbra eső Margit kápolna, míg bizonyos pontokról a balra eső Szt. Ilona kápolna is egyidejüleg látszik. A Szt. Márton kápolna már a dobai oldalon található. Ezek mint tájképi és látvány elemek egyaránt fontosak, úgyszintén mint tájékozódási pontok. A  hegy lakóinak, s birtokosainak  életében - leszámítva a szovjet megszállás éveit - nagyon fontosak voltak a kápolnákhoz vezetett zarándoklatok. Ezek a Kárpát medence szerte ismert terményáldást kérő népi szertartások sajátos formái. Bár pap is jelen volt a hegyre haladó processzióban - az itt elhangzó apokrif imák és énekek népköltészetünk igen jelentős emlékeinek tekintendők.

Milyen a somlai bor?

Túl azon, hogy abszolút egyedi, tudni kell, hogy nem a mutatós, a tetszetős, a feltünő bor. Ízkincseit rejtve viseli. Fiatalon barátságtalan, kétévesen - ha a pohárban már kellően levegőzött - feltárulkozik. Feltétlen igényli az érlelést és nagyon sokáig eltartható. E tekintetben igazi vetélytársa a hegyaljai boroknak. Sajátosan öregszik, animális ízjegyeket vesz fel. A bagaria (ami egy finom bőrfajta) jelzőként sértés számba megy Somlón, de tény, hogy gyakran érezhető és véleményünk szerint nem pejoratív jelző.

Általánosságban elmondható, hogy e borvidéken a legnagyobb a borokban található és mérhető szárazanyag aránya. A somlai bor tartós, a szállítást is jól bírja. Élettani hatása kedvező. (Nemcsak a termővidéken tartották orvosságnak.)

Forrás:
Rohály Gábor, Mészáros Gabriella, Nagymarosy András
Terra Benedicta – Áldott föld, 2004

 

A Nagy-Somlói borvidék néhány bora:

Számmal gravírozott Pezsgők, Nagy Somlói Arany Cuveé, Somlói Juhfark, Somlói Furmint, Tornai Friss Tramini, Somlói Hárslevelű, Nagy-Somlói Olasz rizling 2007, Hárslevelű, Nagy-Somlói Olasz rizling 2009, Nászéjszakák bora gravirozott, Somlói Juhfark Késői szüret, Somlói Olaszrizling 2015 ( IV.Béla tölgy,Mago, Somló Pezsgő Gravírozott, Magnus Nagy-Somlói Juhfark, Tornai Prémium Furmint, Pohár készlet üveggel 01, Magnus Nagy-Somlói Olaszrizling, Nagy-Somlói Olaszrizling, Somlai, Kis és nagy Hancúrléc, Somlói Chardonnay, Somlói Hárslevelű, Nagy-Somlói Juhfark, somlói Juhfark, Juhfark

 

A Nagy-Somlói borvidékhez tartozó települések:

Borgáta, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, Borszörcsök, Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely.

 

A Nagy-Somlói borvidék pincészetei által termesztett szőlőfajták:

Furmint, Hárslevelű, Juhfark, Irsai Olivér, Olaszrizling, Táltos, Zweigelt, Pinot noir, Chardonnay, Kékfrankos, Zenit, Tramini, Pinot blanc, Szürkebarát

 

 

 

Borkedvelőknek

  • bejelölheti kedvenc borait
  • értesülhet a legfrissebb akciókról
  • követheti a borvilág híreit
  • közvetlenül rendelhet kedvenc borászától